Толмиея е цвете което цъфти само един месец в годината и това е месец май. Идва от Америка от рода на Каменоломкови. Предпочитано място за отглеждане е сенчесто и хладно, проветриво, с умерена влажност. Размножава се пролетно време с издънки.