Микролепия е вид папрат която до преди десетина години се срещаше във всеки един дом в страната. Отглежда се лесно и е подходящо за всяка стая в дома Ви. Полива се нормално като се тори веднъж месечно. Тази папрат можете да размножите с разделяне пир температура на въздуха около 22-23 градуса.