Ревенът е растения, подобно на цвеклото. То също е кореноплодно и се използват, както листата, така и корените и коренището за лечебни и кулинарни цели. В малки дози ревенът подобрява храносмилането, като увеличава стомашната секреция и тонизира мускулатурата на храносмилателните органи. В пo-големи дози действува слабително или очистително.

Всички части на растението може да се

използват при хроничен запек, като предимно във функцията на слабително средство поради съдържанието на антрахинони. Действието на растението настъпва около 8-10 часа след неговото приемане. Това става без да повлиява по някакъв начин функцията на стомаха и тънките черва. Този факт е много благоприятен при лечение на запека у децата, тъй като не се потиска апетитът и не се разстройва храносмилането. Дрогата може да бъде приложена едновременно с горчиви средства. Единственото неудобство е, че след прекъсване на лечението може да се получи запек, тъй като билката е богата на дъбилни вещества.

Многогодишно тревисто растение с късо многоглавесто коренище и дълги до 1 м месести корени. Стъблото е право, до 2 м високо. Приосновните листа са с дълги до 30 см дръжки, стъбловите са с по-къси дръжки, а най-горните са почти приседнали. Листната петура на приосновните листа достига до 75 см в диаметър, в очертание с широко яйцевидна, дланевидно разделена на 5-7 дяла. Цветовете са бели, розови или червени, събрани в многоцветни метличести съцветия. Околоцветникът е прост, венчевиден, шестделен. Тичинките са 9. Плодът е триръбесто широко крилато орехче. Цъфти юли-август. Използват се коренищата и корените (Radix et Rhizoma Rhei).

Корените на ревена, стрити на прах, се прилагат като тонизиращо храносмилателната мускулатура средство в доза 0,05-0,10 г, като слабително средство по 0,25-0,50 г и като очистително средство по 1-3 г. Те са включени в състава на препарати със слабително действие.